...........................ČLANARINA

 

 

 

ČLANARINA ZA LETO 2023 - OBVESTILO ČLANOM

 

V spodnji tabeli je podana višina članarine za leto 2023. Članarino lahko poravnate v pisarni PD vsak četrtek med 18. in 20 uro. Pravilnik, podrobnosti, podatke o zavarovanju in  ugodnosti si jih lahko preberte na straneh PZS.

Za nove člane moramo planinska društva pridobiti pristopne izjave. Pristopno izjavo boste lahko izpolnili na društvu, lahko pa si jo prenesete na svoj računalnik (Prisotpna izjava), natisnete, izpolnite ter prinesete poverjeniku ob plačilu članarine. Članom, ki so pristopno izjavo izpolnili že lansko leto, letos te izjave ni potrebno več izpolnjevati.

Članarina

Opis

EURO

A

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti

61,00

A / d

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti - družinska

61,00

B

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

25,00

B / d

polnoletna oseba: aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti - družinska

25,00

B1

polnoletna oseba: oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00

S,Š

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti

16,50

S,Š / d

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti - družinska

16,50

P,O

predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik

7,00

P,O / d

predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik - družinska

7,00

 IN

osebe s posebnimi potrebami

7,00

 

Članarina za leto 2021 je enaka, kot lansko leto. Bistvene stvari so na kratko razložene tukaj, za podrobnosti pa lahko povprašate poverjenika, pri katerem boste plačali članarino. Lahko pa se zglasite v društveni pisarni, kjer boste dobili odgovore na vsa vprašanja, lahko pa boste članarino tudi plačali.

 

Članarino lahko vplačate na naslednjih mestih:

Pisarna Planinskega društva v času uradnih ur. Pisarna je na Češnjici v Zadružnem domu (nad Pizzerijo ob benzinski črpalki)

v Krekovi koči na Ratitovcu v poletni sezoni, ko je koča stalno odprta

Marija Čenčič - Selca 47

Tone Nastran - Studeno 33

Majda Gortnar - Log 32

Alojz Koblar - Martinj vrh 1A

Tomaž Eržen - Zali log 52

Primož Šmid - Otoki 7

Navodila v zvezi s čIanstvom

 

UGODNOSTI IN PRAVICE ČLANSTVA PZS V LETU 2021:

  KATEGORIJA ČLANSTVA A B B1 S+Š P+O
1. Zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti x x x x x
2. Zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti x x x x x
3. zavarovanje za stroške reševanja v tujini - ves svet          
4. Zavarovanje za reševanje v gorah Evrope in Turčije x x x x  
5. Dodatno zavarovanje za stroške vrnitve poškodovanca x        
6. Zavarovanje odgovornosti x x x x  
7. Popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50%) x x x x x
8. Popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 14 planinskih organizacij Evrope x x x x x
9. Oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah x x x x x
10. Planinski kažipot x        
11. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi planinec, mlada planinka         x
12. Naročnina na Planinski vestnik x        
13. Popust pri nabavi edicij v založbi PZS (10%) x x x x x
14. Popust pri naročnini na Planinski vestnik (10%)   x x x  
15. Popust pri nabavi opreme in storitev po seznamu pogodbenih partnerjev PZS x x x x x
16. Popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja x x x x x
17. Popust pri izletih v organizaciji matičnega PD x x x x x
18. Popust zavarovalnice WS za zavarovanje stanovanjskih hiš in etažne lastnine in stanovanjske opreme (10%) x x x x x
20. Popust zavarovalnice WS za nezgodno zavarovanje (TOP 400) (5% na letno premijo) x x x x x
21. Brezplačen vstop v Alpski vrt na Golteh x x x x x

 

Vsem članskim kategorijam je z dogovorom ter doplačilom, ki ga izvedejo sami, neposredno z zavarovalnico, na voljo višja zavarovalna vsota in še druge ugodnosti, ki jih ponuja Zavarovalnica Wiener Staedtische. Seznam ugodnosti ter navodila za pridobitev bodo člani lahko dobili v klubski sobi in na spletnih straneh PZS www.pzs.si.

 

PRIJAVA NEZGODE

ČIane opozarjamo, da v primeru prijave odškodnin ne morejo kontaktirati direktno z zavarovalnico Tilia, ampak je pravilen postopek tale: upravičenec do odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec "Prijava nezgode", ki ga dobi v Strokovni službi PZS; izpolnjen obrazec potrdi matično društvo. Obrazec se s fotokopirano zdravniško dokumentacijo, fotokopijo veljavne čIanske izkaznice oz. v prirneru smrti, izpisa iz knjige umrlih, pošlje sklenitelju zavarovanja — PZS, na naslov Strokovne službe PZS, ki prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek. Enako je potrebno ravnati tudi v primeru, ko se uveijavija zavarovanje za reševanje v gorah Evrope in Turčije in prevoz v domovino, le da se v tern prirneru predloži potrdilo o plačilu stroškov reševanja.

 

POPUST PRI NAKUPU PLANINSKE OPREME:

Spisek pogodbenih partnerjev in prodajaln, pri katerih lahko uveljavljate popuste na osnovi plačane članarine.