Selška dolina iz Ratitovca .......................DRUŠTVO

 

 

Naslov društva: ..PLANINSKO DRUŠTVO ZA SELŠKO DOLINO

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..TRNJE 39, 4228 ŽELEZNIKI, p.p.16

Predsednik:....... Lojze Lotrič - telefon (04) 5141 366

Društvena pisarna

Društvo ima svojo sobo v domu KGZ na Češnjici 54 v prvem nadstropju. To je nad Pizzerijo Bojan. Za člane je v sobi organizirana tudi pisarna. Odprta je ob četrkih od 18. do 20. ure. Tam boste lahko poravnali članarino, kupili planinsko literaturo ali pa se pogovorili o aktualnih temah.

Dejavnosti

Ker smo najbolj angažirani prav z oskrbovanjem koče na Ratitovcu, včasih prevlada zmotno mnenje, da je to edina društvena dejavnost, kar pa nikakor ni res. Ves čas je razmeroma aktivna sekcija planinskih vodnikov, ki organizira najrazličnejše izlete predvsem v domače gore, organizirali pa smo tudi nekaj planinskih izletov v tuje gore. Skrbimo tudi za vzgojo mladih planincev. V osnovni šoli v Železnikih deluje planinska šola. Razmeroma velik obisk te šole nas utrjuje v prepričanju, da smo z njeno organizacijo izpolnili tudi željo mnogih učencev po pridobivanju tovrstnega znanja in aktivni rekreaciji. Mnogo dela pri označevanju in vzdrževanju poti ima markacijski odsek, saj vzdržujemo na našem področju kar 48 km planinskih poti.

Čeprav si nekateri planinci želijo v gorah miru, ki ga tudi na Ratitovcu lahko najdejo v obilni meri, pa se mnogi navdušujejo nad množičnimi akcijami. Zato smo pri planinskem društvu poskrbeli tudi zanje. Vsako leto organiziramo dve množični akciji in sicer:

Kronika društva:

Planinsko društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1907 z imenom Podružnica SPD s sedežem v Železnikih. Prvi predsednik je bil Anton Pfajfar, župnik v Dražgošah. Že ob ustanovitvi podružnice SPD je člane vodila želja, da na najvišjem vrhu Selške doline postavijo kočo. Predlog za postavitev koče je dal že dr. Janez Evangelist Krek (1865 - 1917), organizator slovenskega zadružništva. Zaradi Krekove navezanosti na te kraje, zaradi njegovih spodbud za oživitev planinstva v slovenskih planinskih društvih, kakor tudi zaradi njegovih naprednih političnih idej, je bila koča, katere uradna otvoritev je bila 9. avgusta 1925 poimenovana kot Krekova koča na Ratitovcu. Ves čas je Selška podružnica SPD skrbela tudi za druge dejavnosti, kot so markiranje poti, skrb za članstvo in za gospodarsko dejavnost. Gradnja pa je prinesla s seboj tudi druge skrbi, med katerimi je bila prav gotovo največja, kako odplačati dolgove, ki so nastali z gradnjo koče. Ker so se problemi naenkrat nakopičili, so odborniki v začetku leta 1929 sklenili, da se koča da v upravljanje osrednjemu odboru SPD, sedež društva pa se prenese v Škofjo Loko. Krekova koča na Ratitovcu je nudila gostoljubnost planincem do leta 1940. Takrat je kočo zaradi bližine meje z Italijo, gradnje t.i. Rupnikove linije in bližajoče se nevarnosti 2. svetovne vojne prevzela vojaška uprava. Krekova koča je bila leta 1943 požgana.

Gradnja prve koče leta 1923

 

Že leta 1950 pa je bilo ponovno ustanovljeno Planinsko društvo za Selško dolino s sedežem v Železnikih. Člani so že takoj na začetku spoznali, da Ratitovec ne more ostati brez primerne planinske postojanke. Zato so si to postavili, kot prvenstveno nalogo in z nemajhnimi težavami je bila postavljena nova koča na Ratitovcu. Otvoritev je bila 18. julija 1954. Obisk Ratitovca se je stalno povečeval, zato je bilo potrebno kočo že leta 1967 prvič povečati. Tako je dobila še eno jedilnico in skupna ležišča. S tem so bile potrebe za nekaj časa pokrite, vendar nemirni planinski duh ni miroval. V sedemdesetih letih je bilo potrebno opraviti večja vzdrževalna dela, zaradi vse večjih količin materiala je bila leta 1979 zgrajena tovorna žičnica. Leta 1987, to je ob praznovanju 80 - letnice društva, je bil uradno odprt drugi prizidek koče, v katerem so dobile svoje mesto nove sanitarije, zimska soba in skladišče. Leta 1992 je bilo koči na Ratitovcu vrnjeno ime, ki ga je nosila pred drugo svetovno vojno in je spet dobila nekdanje ime "Krekova koča na Ratitovcu". Zaradi vse večjega obiska koče in vse ostrejših sanitarnih zahtev je bila leta 1996 povečana in posodobljena kuhinja.V letu 1999 je bila koča priključena na javno električno omrežje. Leta 2001 je bila popolnoma prenovljena druga jedilnica in delno skupna ležišča. Leta 2003 je bil prenovljen vhod klet in drvarnica, leta 2004 pa je bila prenovljena prva jedilnica.