Pravila akcije “Prijatelj Ratitovca”

 

V akciji lahko sodeluje vsak član PZS.

Cilj akcije “Prijatelj Ratitovca” je, da planinci dosežejo v enem letu čim več vzponov na Ratitovec.

Norma za sodelovanje v akciji je 15 vpisov v enem letu.

Kot potrdilo vzpona se šteje lastnoročni vpis in podpis udeleženca v posebno knjigo. Knjiga se v času izven sezone hrani v mali koči, med sezono pa v veliki koči.

V istem dnevu ima lahko vsak udeleženec le en vpis. Vpise pregleduje posebna komisija.

Vpisi, ki ne bodo lastnoročni, vpisi brez podpisa in vpisi pod spodnjo ali nad zgornjo črto se ne bodo upoštevali.

Kdor v prejšnjem letu ni sodeloval v akciji, ali je med letom spremenil zahtevane podatke, naj se vpiše v tabelo na koncu knjige. Za ostale udeležence to ni potrebno.

Če kdo ugotovi, da sta dva udeleženca z enakim imenom in priimkom, naj poleg imena vpiše še drug razpoznavni znak (kraj bivanja ali podobno)

Kot obračunsko leto se šteje koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra.

Vsak udeleženec mora voditi tudi rubriko – “število vpisov”, ker bo ta podatek osnova za končno evidenco.

Rezultati se vsako leto razglase na srečanju, ki je drugo soboto v maju v koči na Ratitovcu.

Vsa obvestila v zvezi z akcijo bodo objavljena v pisni obliki na Ratitovcu.

Pravila je možno spreminjati na srečanju ob razglasitvi rezultatov. Spremembe veljajo za naslednje leto.