Spisek udeležencev akcije "Prijatelj Ratitovca", ki so v letu
2017 izpolnili normo, razvrščeni po abecedi

Mesto Ime in priimek Št. vpisov
619 Arhar Franc 15
10 Audulahu Bislim 310
444 Bajželj Janez 17
493 Bambič Matej 16
424 Bašelj Kristina 17
423 Bašelj Tone 17
425 Beguš Janez 17
291 Benedičič Anja 23
314 Benedičič Anja S 22
45 Benedičič Boris 114
601 Benedičič Franci 15
88 Benedičič Irena 63
439 Benedičič Luka 17
576 Benedičič Maruša 15
382 Benedičič Matej 18
600 Benedičič Mateja 15
344 Benedičič Teja 20
64 Benedičič Tomaž 89
109 Benedičič Uroš 53
312 Benedičič Urška 22
31 Benedičič Veronika 142
462 Benedik Danilo 17
562 Benedik Franc 15
5 Benedik Marjan 354
304 Berce Milan 22
176 Berčič Almira 35
69 Berčič Andrej 84
573 Berčič Blaž 15
193 Bergant Albin 32
611 Bergant Jožica 15
503 Bergant Luka 16
212 Bergant Matija 30
192 Bergant Milan 33
205 Berginc Damijan 31
413 Bernik Ana 18
617 Bernik Ažbe 15
144 Bernik Franc 41
533 Bernik Kristina 16
471 Bernik Marjan 16
79 Bernik Stane 73
233 Bernik Tončka 28
412 Bernik Viko 18
407 Bertoncelj Alenka 18
301 Bertoncelj Matija 23
459 Bertoncelj Miha 17
56 Bertoncelj Rok 104
106 Bertoncelj Uroš 54
565 Bešter Jana 15
1 Bevk Cecilija 365
289 Bevk Igor 24
320 Bevk Teja 22
452 Biček Andrej 17
159 Biček Janez 37
541 Bogataj Anton 15
403 Bogataj Jože 18
540 Bogataj Majda 15
171 Bogataj Milojka 36
162 Bogataj Nejo 37
303 Boh Slavko 22
272 Bozovičar Primož 25
376 Bozovičar Robi 19
251 Božič Filip 27
267 Božič Minka 25
578 Božnar Nejc 15
569 Božnar Silvo 15
335 Bradeško Andrej 21
300 Bradeško Irena 23
612 Bradeško Janez 15
574 Brelih Beti 15
520 Buh Tjaša 16
121 Cankar Dragica 50
149 Cankar Tomaž 40
594 Ceferin Miloš 15
60 Ciglerič Marija 100
217 Cunk Ivan 30
196 Cunk Marica 32
443 Cvek Gregor 17
570 Cvek Jana 15
95 Cvek Jure 60
299 Čadež Meta 23
352 Čadež Miran 20
37 Čarman Drago 126
138 Čarman Janez 42
137 Čarman Mateja 42
155 Čemažar Milka 38
78 Čemažar Vinko 75
143 Česen Matic 42
238 Četrtič Majda 27
180 Četrtič Miloš 34
1 Čufar Franc 365
195 Čufar Jani 32
404 Debeljak Marica 18
185 Debeljak Nadja 34
456 Debeljak Tone 17
519 Debenc Heda 16
587 Demšar Aljoša 15
239 Demšar Anton 27
588 Demšar Blažka 15
323 Demšar Franc 22
124 Demšar Franci 49
62 Demšar Ivan 92
174 Demšar Janez Janko 35
411 Demšar Janez2 18
375 Demšar Majda 19
542 Demšar Marica (Vencelj) 15
268 Demšar Marko 25
223 Demšar Metod 29
228 Demšar Minka 28
589 Demšar Petra 15
614 Demšar Silva 15
586 Demšar Vasja 15
543 Demšar Vencelj 15
261 Dolenc Bergant Nataša 26
455 Dolenc Janez (Rado) 17
120 Dolenc Kavčič Romana 51
118 Dolenc Milan 51
102 Dolenc Rado 55
472 Dolenc Stane 16
361 Dolinar Brane 19
73 Dolinar Pavel 81
133 Drobnič Boštjan 45
367 Drobnič Neja 19
11 Eržen Tomaž 300
595 Fajfar Jože 15
172 Fejfar Majda 36
544 Finžgar Matej Brnjčk 15
498 Frakelj Aleš 16
598 Franko Niko 15
427 Frelih Andrej 17
61 Frelih Barbara 96
591 Frelih Janez S 15
27 Frelih Janez Železniki 156
426 Frelih Jože 17
330 Frelih Peter 21
615 Frelih Tina 15
57 Frelih Tom 103
81 Frlan Marjan 70
153 Frlan Mitja 39
514 Gaber Eva 16
513 Gaber Mojca 16
580 Gajgar Dejan 15
417 Gajgar Katja 18
15 Gajgar Robi 245
18 Gajgar Valerija 212
564 Gartnar Janez 15
546 Gartnar Mija 15
127 Gartnar Vincenc 48
474 Gartner Anica 16
579 Gartner Branko 15
420 Gartner Erazem 18
447 Gartner Francka 17
14 Gartner Gašper 263
274 Gartner Irena 24
305 Gartner Jakob 22
266 Gartner Jakob ml 25
421 Gartner Klementina 18
379 Gartner Marjana 19
234 Gartner Milka 28
618 Gartner Nace 15
603 Gartner Nataša 15
608 Gartner Robert 15
93 Gasser Barbara 62
117 Gasser Franc 51
25 Gasser Marija 160
235 Gladek Matevž 28
224 Gladek Tatjana 29
620 Globočnik Mirko 15
581 Glumac Desa 15
91 Gogala Matija 62
246 Golija Dominik 27
186 Golja Peter 33
108 Goljevšček Rado 53
473 Gortnar Boris 16
22 Gortnar Darko 172
245 Gortnar Grega 27
105 Gortnar Jaka 54
94 Gortnar Majda - Log 60
545 Gortnar Marjana 15
365 Gortnar Rajko 19
416 Grohar Martina 18
72 Gruden Janko 82
160 Gruden Nada 37
77 Guzelj Polona 79
76 Guzelj Stane 79
154 Habjan Bojana 39
383 Habjan Boris 18
489 Habjan Damjana 16
265 Habjan Janče 25
157 Habjan Janez 38
390 Habjan Jože 18
465 Habjan Matej 17
156 Habjan Meta 38
475 Habjan Meta dol.vas 16
429 Habjan Pavle 17
163 Habjan Primož 37
391 Habjan Vanja 18
504 Hafner Erika 16
287 Hajdinja Irena 24
288 Hajdinja Stane 24
428 Hartman Roman 17
48 Hašič Lado 113
290 Hostnik Andrej 24
322 Hribernik Edo 22
496 Ilinčič Slavica 16
213 Jager Janez 30
332 Jelenc Blaž 21
511 Jelenc Cirila 16
441 Jelenc Danica 17
431 Jelenc Janez 17
111 Jelenc Janko 52
119 Jelenc Marjan 51
518 Jelenc Matjaž 16
358 Jelenc Mira 19
517 Jelenc Mohor 16
204 Jelenc Stane 31
281 Jenko Simona 24
29 Jenstrle Franc 151
476 Jeram Brane 16
437 Jeram Ivanka 17
477 Jeram Ivanka D 16
430 Jeram Miro 17
86 Jesenko Andreja 64
422 Jesenko Petra 18
442 Jurič Karlo 17
509 Jurovič Anka 16
575 Kalan Jože LJ 15
104 Kalan Marjan 55
33 Kalan Metod 137
51 Kalan Tone 110
165 Kalan Tone 2 36
219 Kastelic Beno 30
136 Kavčič Aljaž 43
593 Kavčič Dragica 15
536 Kavčič Filip 16
414 Kavčič Janez 18
194 Kavčič Janez Ra. 32
184 Kavčič Jure 34
347 Kavčič Marjeta 20
537 Kavčič Milena 16
328 Kavčič Miran 21
66 Kavčič Rafko 86
294 Kavčič Rok 23
464 Kavčič Rok Š 17
215 Kavčič Žan 30
257 Kejžar Bogdan 26
249 Kejžar Jure 27
279 Kejžar Martina 24
596 Kenda Matej 15
532 Kmetec Jože 16
531 Kmetec Slavka 16
373 Koblar Andreja 19
103 Koblar Boštjan 55
327 Koblar Dragica 21
148 Koblar Helena 41
166 Koblar Irma 36
90 Koblar Lojze 62
198 Koblar Nikita 32
374 Koblar Štefan 19
263 Koblar Tine 26
40 Kofler Igor 120
189 Kofler Mirijam 33
230 Kokalj Alenka 28
229 Kokalj Marko 28
577 Kokalj Mira 15
547 Kokl Veronika 15
446 Koplan Anka 17
445 Koplan Marjan 17
16 Kordež Franc 242
478 Kordež Nada 16
521 Korenčič Ana 16
409 Kos David 18
306 Kos Zlatko 22
461 Krajnik Irena 17
319 Krek Metka 22
208 Kristan Marica 30
6 Kristan Miro 353
584 Križnar Nika 15
113 Kržišnik Damjan 51
526 Kržišnik Valentina 16
599 Kušar Klemen 15
324 Kušar Marina 21
418 Kutin Barbara 18
173 Kutnjak David 36
348 Lapajne Hafner Kristina 20
392 Lapajne Jure 18
256 Lapuh Milan 26
567 Lavrič Irena 15
128 Lavtar Albina 48
199 Lavtar Bernarda 31
491 Lavtar David 16
240 Lavtar Franci 27
203 Lavtar Hašič Tatjana 31
388 Lavtar Igor 18
371 Lavtar Jaka 19
270 Lavtar Meta 25
82 Lavtar Miha 70
502 Lavtar Mojca 16
183 Lavtar Nejc 34
214 Lavtar Peter 30
21 Lavtar Petra 180
325 Lavtar Tatjana 21
107 Lavtar Tina 54
329 Lavtar Tolar Špela 21
100 Leben Damijana 56
101 Leben Ludvik 56
254 Levanič Franc 26
36 Livk Boštjan 129
237 Livk Rebeka 28
355 Logonder Sandi 20
134 Lorber Marija 43
366 Lotrič Alenka 19
315 Lotrič Aljaž 22
20 Lotrič Alojz 200
405 Lotrič Andreja 18
74 Lotrič Anica 80
558 Lotrič Cirila 15
167 Lotrič Dominik 36
110 Lotrič Franc 52
307 Lotrič Francka 22
563 Lotrič Janka 15
316 Lotrič Jernej 22
458 Lotrič Lara 17
548 Lotrič Marija 15
351 Lotrič Marko Dražgoše 20
507 Lotrič Marko G 16
479 Lotrič Maruša 16
248 Lotrič Matjaž 27
339 Lotrič Miha 20
549 Lotrič Milan 15
432 Lotrič Mira 17
364 Lotrič Petra 19
510 Lotrič Primož 16
30 Lotrič Rafael 147
278 Lotrič Rafko 24
302 Lotrič Teja 23
346 Lotrič Vinko 20
450 Lotrič Zvone 17
243 Lukančič Bernarda 27
283 Lušina Ana 24
44 Lušina Andreja 115
333 Lušina Jaka 21
28 Lušina Maja 153
89 Lušina Matjaž 63
448 Lušina Mira 17
460 Lušina Rok 17
597 Luznar Ana 15
145 Luznar Borut 41
132 Luznar Karmen 47
336 Luznar Lea 21
177 Luznar Sara 35
467 Luznar Špela 17
284 Luznar Urh 24
353 Malej Jože 20
354 Malej Karmen 20
147 Marenk Andrej 41
151 Marenk Janja 40
372 Marenk Matej 19
236 Marenk Rok 28
602 Marenk Teja 15
191 Markelj Matej 33
178 Markelj Mateja 35
209 Markelj Olga 30
337 Markelj Primož 21
384 Markelj Zdravko 18
231 Markelj Zvone 28
559 Markuta Dušan 15
55 Marolt Janez 106
481 Matek Finžgar Marija 16
451 Mayer Alenka 17
115 Megušar Irena 51
590 Megušar Marinka 15
269 Megušar Miha 25
24 Megušar Roman 166
568 Mesec Miran 15
362 Mesec Toni 19
571 Miklavčič Mojca 15
512 Misson Andrej 16
264 Močnik Katja 26
68 Modic Matjaž 86
116 Modic Vilma 51
466 Mohorič Andrej 17
220 Mohorič Andrejka 30
387 Mohorič Blaž 18
200 Mohorič Bojan 31
550 Mohorič France - Ševlje 15
345 Mohorič Jana 20
468 Mohorič Jana - Blaž 17
613 Mohorič Manja 15
480 Mohorič Milka 16
399 Mrak Sonja 18
572 Mravlja Simon 15
492 Mudrič Rado 16
515 Murn Ažbe 16
557 Nastran Janko 15
65 Nastran Marjeta 88
63 Nastran Marko 90
393 Nastran Milena 18
96 Nastran Peter 59
552 Nastran Polde 15
385 Nastran Štefan 18
551 Nastran Tina 15
501 Nikolov Bosa 16
500 Nikolov Dorde 16
341 Novak Peter 20
340 Novak Simona 20
605 Oblak Anita 15
606 Oblak Janez 15
560 Oblak Majda 15
52 Odar Janez 108
158 Odar Marja 38
342 Oman Franci 20
349 Oman Jože 20
363 Oman Mira 19
190 Orešnik Ivan 33
604 Ozebek Anton 15
539 Ozebek Franci 16
343 Panjtar Jožica 20
318 Pavlin S. Andreja 22
226 Peterlin Zvone 29
75 Pfajfar Andraž 80
298 Pfajfar Bernarda 23
297 Pfajfar Blaž 23
43 Pfajfar Bogo 115
317 Pfajfar Bojan 22
433 Pfajfar Igor 17
32 Pfajfar Jože - ml. 141
83 Pfajfar Rok 68
232 Pfajfar Vanja 28
122 Pfajfar Veronika 50
218 Pintar Anja 30
84 Pintar Bojan 67
609 Pintar Katja 15
188 Pintar Marija 33
406 Pintar Matej 18
395 Pintar Matjaž 18
181 Pintar Miha 34
334 Pintar Patricija 21
59 Pintar Petra 101
313 Pintar Silvija 22
494 Pirih Alenka 16
522 Pirih Daniela 16
282 Pirih Gregor 24
310 Pirih Iztok 22
49 Pirih Roman 112
99 Pirih Sandi 57
490 Pirman Srečo 16
201 Podlipnik Andrej 31
42 Podlipnik Domen 116
168 Podlipnik Tone 36
487 Podobnik Vid 16
164 Pogačar Franci 37
126 Polajnar Marko 49
408 Polajnar Minka 18
260 Polajnar Urban 26
610 Potočnik Andraž 15
262 Potočnik Andrej 26
419 Potočnik Andrej 2 18
415 Potočnik Andreja 18
538 Potočnik Eva 16
309 Potočnik Franc 22
308 Potočnik Jelka 22
607 Potočnik Primož 15
7 Potočnik Sašo 350
524 Potočnik Tjaša 16
410 Prezel Ada 18
470 Prezelj Adam 17
17 Prezelj Bojan 218
112 Prezelj Dorica 52
92 Prezelj Franc 62
250 Prezelj Igor 27
252 Prezelj Katarina 27
583 Prezelj Nives 15
506 Prezelj Roman 16
389 Prezl Meta 18
394 Primc Miha 18
35 Primožič Igor 130
139 Primožič Jana 42
150 Primožič Samo 40
527 Primožič Žak 16
402 Prosen Marko 18
38 Prosen Mima 123
295 Purgar Marko 23
516 Purgar Mojca 16
46 Pustavrh Jožica 114
525 Rakovec Anja 16
123 Rakovec Romana 50
311 Rakovec Sonja 22
338 Rakovec Vinko 21
247 Rant Cene 27
326 Rant Darinka 21
97 Rant Franc 58
98 Rant Tončka 57
19 Rant Vinko 210
70 Ravnihar Janko 83
378 Ravnikar Maja 19
222 Ravnikar Tomaž 30
8 Rehberger Cveta 334
4 Rejc Janez 356
54 Rejc Mirko 106
482 Repnik Franc 16
553 Repnik Helena 15
369 Rihtaršič Beti 19
454 Rihtaršič Gašper 17
207 Rihtaršič Irena 31
495 Rihtaršič Matija 16
197 Rihtaršič Vili 32
505 Rozman Danijel 16
255 Rozman Kavčič Nataša 26
129 Rupar Bojan 48
453 Rupar Tai 17
275 Rus Milan 24
370 Ržek Bojana 19
331 Ržek Marko 21
457 Ržek Nejc 17
528 Sabolek Grega 16
227 Selak Francka 29
449 Selan Borut 17
356 Sovinc Ema 20
114 Sovinec Marko 51
566 Stojčevski Boris 15
469 Šeliga Nik 17
484 Šink Ferdinand 16
483 Šink Ivanka 16
187 Šinkovec Tone 33
271 Škofic Mateja 25
499 Šlebir Lojze 16
397 Šlebir Nada 18
179 Šmid Boris 35
206 Šmid Jana 31
169 Šmid Jože 36
368 Šmid Jure 19
50 Šmid Ludvik 111
67 Šmid Martina 86
554 Šmid Mojca 15
276 Šmid Nande 24
286 Šmid Petra 24
140 Šmid Primož 42
592 Šmid Rok 15
175 Šmid Tatjana 35
146 Šmid Verona 41
616 Šmid Vid 15
285 Šmid Vilko 24
141 Šmid Vojko 42
438 Šolar Dolfi 17
258 Šolar Filip 26
170 Šolar Jaka 36
23 Šolar Jure 171
523 Šolar Tatjana 16
293 Šolar Tone 23
434 Šolar Vilma 17
400 Šturm Franc 18
463 Šturm Jakob 17
47 Šturm Jože 113
58 Šturm Jurij 103
216 Šturm Lojzka 30
152 Šturm Marko 40
401 Šturm Milka 18
53 Šturm Miran 107
377 Šturm Romana 19
221 Šturm Vencelj 30
241 Šubic Franc 27
253 Šubic Jerneja 27
130 Šubic Tina 48
80 Šubic Vanja 73
12 Šuštar Iztok 287
131 Šuštar Jera 47
71 Šuštar Tadeja 83
225 Tabernik Roman 29
440 Taler Polde 17
280 Tavčar Alenka 24
534 Tavčar Branko 16
535 Tavčar Natalija 16
561 Thaler Marko 15
125 Thaler Tomaž 49
9 Tolar Ana 316
529 Tolar Dragica 16
182 Tolar Edo 34
486 Tolar Helena 16
85 Tolar Janez 66
161 Tolar Julka 37
210 Tolar Majda 30
259 Tolar Marija 26
530 Tolar Miran 16
292 Tolar Mitja 23
296 Tolar Mojca 23
381 Tolar Nadja 19
497 Tolar Primož 16
321 Tolar Simon 22
142 Tolar Šmid Veronika 42
273 Tolar Tajda 25
3 Tolar Zofka 362
380 Tolar Zoja 19
242 Tolić Andelko 27
202 Tomažin Jernej 31
488 Torkar Ivanka 16
359 Trdina Adi 19
357 Trobec Lado 20
87 Trojar Borut 64
350 Trojar Damjan 20
435 Trojar Drago 17
13 Trojar Franc 269
277 Trojar Tilka 24
555 Trojar Vera 15
485 Tušek Matej st. 16
386 Ulbl Julka 18
508 Vesič Ajda 16
41 Vidic Frančiška 120
34 Vidic Hubert 130
211 Virant Anton 30
436 Vizjak Milan 17
26 Vrhunc Tomo 157
556 Vrhunec Robert 15
360 Weiffenbach Nika 19
244 Zadravec Štefan 27
39 Zidar Janez 123
398 Žaberl Jana 18
582 Žemva Igor 15
585 Žitnik Slavka 15
135 Žontar Aleš 43
396 Žontar Simon 18