Zdrs in padec

Zdrs in padec tudi gornikom ne prizanaša. Pogosto slišimo zatrjevanje: ,,Meni se kaj takega že ne bo pripetilo.” Upoštevajte naslednje:

Spoznavanje

Zdrs sam po sebi še ni smrtno nevaren. Potrebna je zadostna strmina.

Zastavite si vprašanje:

Kaj se bo zgodilo, če sunem svoj nahrbtnik? Se bo prevrnil in obležal, ali pa se bo začel kotaliti po bregu?

Če se vam zdi, da se bo nahrbtnik skotalil, bi se pri padcu to lahko primerilo tudi vam. Seveda, če ne boste pravilno ukrepali!

Poskusite ravnati tako, da ne izgubite opore ali ravnotežja. Pri spotiku ali zdrsu preprečite kotaljenje in drsenje. Čimprej se vrzite v ležno oporo.

Vadite preprečevanje padca

Kaj lahko storite, če zdrsnete, izgubite ravnotežje ali se vam odlomi stopnja?

Čimprej boste ukrepali, več je možnosti za uspeh

Na voljo je učinkovit ukrep - ležna opora

Nogi rahlo raznožite, konici čevljev z vso silo tiščite v pobočje (to sta zavori!). S pokrčenirni rokarni se tiščite od pobočje (opora). V tej drži se vam bo verjetno uspelo ustaviti.

1. vaja

Poiščite kratko pobočje, ki se konča z ravnino. Zelo prirnerni sta mokra trava ali snežna odeja. Zdrsnite, poskušajte zavirati v ležni opori (uporabljajte rokavice).

2. vaja

Sprehajajte se po izbranem pobočju in zdrsnite. Po zdrsu se čim hitreje vrzite v ležno oporo.

3. družna vaja

Hodite po izbranern pobočju. Ko vodja vaje zaploska, se hipoma vrzite v ležno oporo.

Z vajo si lahko pridobite potrebno spretnost, da bo od nenadnega zdrsa do začetka zaviranja preteklo čim manj časa.

V glavi si morate ustvariti spominski odziv, kakršnega irnajo šoferji pri refleksnem zaviranju pred nenadno oviro, in podobno naj bi podzavestno deloval tudi pri vas, ko boste v kočljivem položaju.

Pri gorniškern pešačenju tu in tam pomislite na morebitne težave. Tudi to je metoda za odvračanje nezgode.

Moča, zmrzal in sneg so na travi, skali in na snežiščih velika nevarnost za spodrsljaj in padec. Vadite spodrsljaj na snežišču z varnim iztekom. Poleg nabiranja gorniške prakse je lahko tudi zabavno. Opazujte druge gornike na trdih in strmih snežiščih.

- Povzeto po brošuri: Gornikov svetovalec