Kategorizacija planinskih poti

Kategorizacija planinskih poti

 

Lahka planinska pot

Lahka planinska potje pot, po kateri se gibamo z običajno planinsko opremo, se pravi s primerni planinski čevlji, pri hoji si ni treba pomagati z rokami, lahko pa si gibanje olajšamo z uporabo pohodnih palic.

Brez posebne oznake

(1) Lahka planinska pot je planinska pot, ki je namenjena za hojo in rekreacijski tek, pri čemer si uporabniku ni potrebno pomagati z rokama zaradi varovanja ali pomoči pri gibanju po njej.

(2) Lahka planinska pot se praviloma lahko uporablja tudi kot sprehajalna pot.

(3) Kadar lahka planinska pot preči strmo pobočje, mora biti dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi manj izurjenim uporabnikom. Od njih se zahteva le pazljivost, telesno pripravljenost in primerno obutev.

 

Zahtevna planinska pot

Zahtevna planinska potje pot, kjer si na posameznih težjih mestih pomagamo z rokami.Običajno ima vgrajene kline na mestih, kjer si z njimi pomagamo pri prehodu predvsem zaradi stabilnega ravnotežja.

Označena z rdečim trikotnikom

 

(1) Zahtevna planinska pot je planinska pot, ki vodi čez zahtevnejše odseke, na katerih si mora uporabnik zaradi varnosti pomagati z rokama, na nevarnih odsekih pa so nameščene varovalne naprave.

(2) Morebitne varovalne naprave iz prejšnjega odstavka so namenjene le dodatni varnosti uporabnikov in niso nujno potrebne za premagovanje težjih mest.

(3) Od uporabnikov zahtevne planinske poti se zahteva pazljivost, telesno pripravljenost in primerno opremo.

 

Zelo zahtevna planinska pot

Zelo zahtevna planinska pot, kjer jeuporaba rok nujna, ima vgrajene kline in jeklenice, ki nam omogočijo varen prehod na območjih, ki bi bila sicer za običajne planince neprehodna. Pri teh poteh je priporočljiva uporaba samovarovalnega kompleta, s katerim se še dodatno varujemo.

Označena z rdečim trikotnikom in klicajem

 

(1) Zelo zahtevna planinska pot je planinska pot, kjer hojo zamenja ali dopolnjuje plezanje in kjer so za premagovanje težko prehodnih delov vgrajene varovalne naprave.

(2) Zelo zahtevna planinska pot je tudi vsaka planinska pot, ki je speljana preko posameznih področij s stalnim strjenim snegom ali ledom.

(3) Za varnejši vzpon na zelo zahtevni planinski poti potrebuje uporabnik dodatno osebno tehnično opremo, kot so čelada, plezalni pas ter samovarovalni sestav, zaradi morebitnih snežišč na posameznih odsekih pa tudi cepin in dereze.