SNEŽNI PLAZOVI

Nihče ne more z zanesljivostjo trditi, da je kako pobočje varno pred snežnim plazom. Izjema so pobočja z ustaljenim, uležanim snegom - firnom.

Plazovi se lahko sprožijo, kadar je nagib pobočja večji od 25o . Največ nesreč v plazovih se zgodi na pobočjih z nagibom med 30o in 35o. Posebno nevarne so vzhodne strmine. Tam je zaradi plazov 63 % vseh nesreč.

Kako spoznati nevarnost snežnih plazov ?

Običajno so najlepši smučarski tereni na pobočjih, kjer je nevarnost plazov največja. Zato velja osnovno pravilo: opazovati, opazovati in še enkrat opazovati. Zgovorno znamenje, da se trgajo plazovi, so ostanki plazov. Poglejte, kje so se plazovi že odtrgali. Ocenite, koliko časa je odtlej minilo.

Drugi znaki nevarnosti so:

Napihan sneg - največ nesreč se zgodi med sneženjem in kmalu po njem zaradi kložastega snega, ki ga je zametel veter.

Po sneženju ali po vetrnih nanosih se izogibajte tistih pobočij, na katerih je nov sneg.

Napihan sneg spoznate po obliki nanosa in barvi, še bolj pa, če ga gazite. Trdnost novega snega lahko preizkusite takole: poiščite ne več kot dva do tri metre visoko strmino s snežnim zametom. Zagazite vanj. Če nastajajo v snežni odeji razpoke, grozi nevarnost plazov.

Globinski srež: pri nizkih temperaturah (posebno v jasnem vremenu) nastane v snežni odeji temperaturni gradient, tedaj potekajo pojavi, zaradi katerih postane sneg ali posamezne plasti krhke, vezi med kristali popustijo. Snegu v teh plasteh pravimo globinski srež, plovni ali tudi tekoči sneg. Prepoznate ga po tem, da je suh, po strmini se posiplje kot zrnca kristalnega sladkorja. Kložasti sneg, ki leži na prhki plasti plovnega snega, se lahko odtrga in splazi. Nevarne plasti globinskega sreža so zelo pogost pojav v mrzlih, s snegom revnih zimah.

Moker sneg: zaradi odjuge, fena, dežja in sončnega obsevanja se snežna odeja lahko tako zelo zmoči, da se začnejo trgati plazovi mokrega ali vlažnega snega. S pozornim opazovanjem brez težav ugotovite, kolikšna je vlažnost snežne odeje.

Nekaj pravil za ravnaje

Ukrepanje

Da bi preživeli, mora biti izpolnjenih nekaj pogojev:

Pogoj za uspeh so plazne žolne, snežne lopate in plazne sonde. Če ne bo uspešna tovariška pomoč, bo uspešen hiter poseg gorske reševalne sluľbe. V plazu kričite samo, če čutite, da so reševalci nad vami.

 

(povzeto po brošuri Gornikov svetovalec, GRS)