UGANKA

 

To stran sem si zamislil kot popestritev včasih pustih tem na drugih mestih. Da bom vedel, kako rešujete uganke vam predlagam, da rešitev pošljete po e-mailu na moj naslov. Ko bom dobil pravilno rešitev, bom dal novo uganko. Potrudil se bom, da bodo uganke različne po temi, kakor tudi po težavnosti.

Kar nekaj časa ste čakali na novo nalogo in tukaj je:

Po končanem tekmovanju iz logike so imeli trije tekmovalci enak najboljši dosežek. Organizatorji so se odločili, da bodo tekmovalci rešili še eno nalogo, da bodo določili zmagovalca.
Vsakemu tekmovalcu so na čelo prilepili ali črno ali belo nalepko. Vsak je lahko videl, kakšno nalepko imata ostala dva, ni pa videl, kakšno ima sam.
Če kdo vidi črno nalepko na čelu nekoga, lahko dvigne roko. Če ve, kakšne barve je njegova nalepka, lahko spregovori in postane zmagovalec.
Takoj po začetku igre vsi trije dvignejo roko. Po nekaj sekundah nekdo spregovori in zmaga.
Kako je vedel barvo svoje nalepke in kakšne barve je bila njegova nalepka?

 

Prejšnja naloga:

Na mizi so trije kupčki vžigalic.
Iz prvega kupčka prenesete na drugi kupček toliko vžigalic, kolikor jih je že bilo na drugem kupčku.
Iz drugega kupčka prenesete na tretjega toliko vžigalic, kolikor jih je pred tem bilo na tretjem kupčku.
Iz tretjega kupčka prenesete na prvega toliko vžigalic, kolikor jih je bilo na njem v trenutku, ko ste nanj hoteli dati dodati nove vžigalice.
Ko vse to naredite bo na vsakem kupčku enako število vžigalic. Skupaj jih je na vseh kupčkih 48.
Koliko vžigalic je bilo na vsakem kupčku, preden ste začeli prenašati vžigalice?

Rešitev:

Jaz sem nastavil sistem enačb in dobil naslednje vrednosti:
Na prvem kupčku je bilo v začetku 24 vžigalic, na drugem 16 in na tretjem 8 vžigalic.

Kaj pa vi ???