GOZDNI BONTON

......... ..........

Ne kuri v gozdu Ne puščaj smeti v gozdu,
odnesi jih domov v smetnjak
Ne obsekavaj drevja, ne teptaj
mladih nasadov, ne poškoduj
skorje dreves
Ne vozi in ne parkiraj v gozdu,
razen tam, kjer je dovoljeno
Ne poškoduj kažipotov, mostov,
ograj in drugih naprav
Ne kriči in ne plaši divjadi, ne
vznemirjaj mladičev v gnezdih
 
Ne uničuj gozdnega cvetja, plodov in gob tudi če so strupene Naravo opazuj in spoznavaj