ZANIMIVOSTI

 

Mnogokrat se ljudje sprašujejo, zakaj so na nekaterih mestih po Ratitovcu skopani jarki. Lepo je viden jarek okoli male koče, ki je tudi na spodnji fotografiji. Ker je mogoče kdo že nekaj slišal o obrambni Rupnikovi liniji, lahko hitro zaključi, da so jarki povezani s to linijo.

NAPAKA !!

Leta 1953 je na južnih pobočjih Ratitovca divjal velik gozdni požar. Da bi preprečili širjenje požara proti Jelovici in da bi zaščitili kočo na Ratitovcu, ki so jo prav takrat gradili, so ljudje po grebenu Ratitovca skopali precej jarkov. Ob njih so potem s priročnimi sredstvi gasili požar in pazili, da se ni razširil na bolj pogozdena področja. Del teh jarkov se je ohranil še do danes.

Leta 2001 je bil ponovno požar, ki se je razširil po južnem pobočju Ratitovca od mesta, kjer pride pot iz gozda, pa do zgornjega roba grebena. Zaradi hitrega posredovanja helikopterja je bil požar v nekaj urah pogašen, nanj pa še vedno spominjajo suhe smreke.

 

Ledena jama (Schneeloch ali po domače Šneloh)

Ratitovec je poznan po svoji zakraseli naravi. Na njem ni ponikalnic, so pa vrtače, brezna, udorne jame, prav gotovo pa bi se našla tudi kakšna večja jama, vendar zaenkrat ni odkrit še noben vhod. Posebnost pa predstavlja prav gotovo ledena jama, v kateri navkljub včasih neznosni vročini v okolici ostane sneg preko celega poletja.

Jama se nahaja pod Kremantom v smeri proti Pečani in je nekoliko odmaknjena od markirane poti. Leži v mali grapi, ki se spušča iz grebena Kremanta. Jama je v bistvu plitvo brezno, ki ima na vrhu premer nekako 5 m, globoko pa je približno 15 m. Vzrok za nastanek je po mojem nestrokovnem mnenju erozija.

Poleg same jame je posebej zanimiva njena okolica. V poznem poletju, ko je vse naokoli v polnem razcvetu, ali pa se cvetenje že zaključuje, se v bližini jame prebujajo pomladanske rože. Iz jame se širi prijeten hlad in zdi se, da je v njeni bližini drug svet. Dostop ni označen.

V nadaljevanju je nekaj fotografij jame. Posnete so bile konec avgusta 2004.

Grapa, v dnu katere je snežna jama

Pogled proti nebu

Sneg v jami